Strona glowna
Deutsche VersionEnglish VersionБългарска версияWersja Polska

Туризъм в Русия
Културните символи на Русия
Речки круизи «Москва-Санкт Петербург»
Златният пръстен
Сребърният пръстен
Экскурсии на русском по Стамбулу. Заказать билеты тут
авиабилеты на рейсы Utair
Регионите на Русия
Ленинградски област
Северозападна Русия
Поволжие
Сибир
Руске Градове
Москва
Подмосковие
Санкт Петербург

Околностите на Санкт Петербург

Калининград
Туризъм в Русия

Туризъм в Русия

Русия е страна с велика култура и богата история. В продължение на много векове тук са се пресичали традиции и достиженията на различните народи. Руското културно наследство е отразено в многобройните архитектурни паметници, в произведенията на световноизвестните писатели, композитори и художници. Пo-голямата част от културните забележителности са съcредоточени в европейската част на Руеия. Туристите посещават музеите и театрите на Москва и Санкт Петербург, любуват се на старинните църкви на Златния пръстен и Северозападна Русия, запознават се с традициите на народното изкуство.

Формирането на руската култура започва преди повече от 1000 години и до голяма степен е свързано с разпространението на християнството в Древна Русия. До наши дни СА съхранени прекрасни паметници на древноруската църква и крепостната архитектура, а също така — уникални икони. Епохата на културния разцвет започва през 18-и век. Световноизвестните шедьоври на руската класическа литература, музика и изобразително изкуство са създадени през 19-ото столетие. Руският модернизъм от началото на 10-и век също внаея огромен принос в развитието на световната култура. Пътешествайки по руските градове, посещавайки паметници и музеи, вие ще получите много нови интересни знания и незабравими естетически впечатления.

Най-големите центрове на културния туризъм в Русия са Москва и Санкт Петербург. В тези градове, изобилстващи от забележителности, се предлагат разнообразии екскурзионни програми. Те включват посещение на архитектурни и исторически паметници, посещаване на музеи, театри и още много интересни обекти. Москва е динамичен мегаполис с наситен културен живот. В нейната градска среда тясно се препли-тат ярките образин на различии епохи. Санкт Петербург, «културната столица» на Русия, може да бъде преоткривана безкрайно. Това са великолепните архитектурни ансамбъли на историческата част и покрайностите на града, знаменитият Ермитаж, Марининският театър, водните капали и мостове.

Традиционно популярните екскурзии по историческите градове на «Златния пръстен» с неговите белокаменни църкви и манастири. Непрекъснато расте популярността наречните круизи между Москва и Санкт Петербург, включващи посещението на забележи-телностите на Северна Русия, а също така пътешествията по р. Волга. Благодарение на тези пътешествия, вие где можете по-дълбоко да опознаете руската история, култура и традиции.

Загадъчният и безкраен Сибир е готов да ви подари много културни открития. Република Тува с нейното шаманство и изкуството на вокално пеене, Бурятия с нейните будиски храмове, историческите градове по Транссибирската магистрала, екзотичните райони на езерото Байкал. Всичко това е Сибир.

Този уеб ресурс ще ви запознае с основните обекти и направления на културния туризъм в Русия, и ще ви помогне по-добре да се ориентирате в тях по време на вашето посещение и тази велика страна.

Фильтр 
Свети Тома
Ново Паничарево в България
Република България
Община Приморско
Българската Ясна поляна
Веселие в България
Санкт Петербург
Златният пръстен
Околностите на Санкт Петербург
Северозападна Русия
Подмосковие
Москва
Сребърният пръстен
Ленинградски област
Речки круизи «Москва-Санкт Петербург»
Културните символи на Русия
Калининград
Поволжие